Stlač enter alebo pre zrušenie ESC

  22.06.2016

Etapy tvorby bakalárskej práce

V praxi sa veľmi často stretávame s bakalárskymi prácami, ktoré sú formálne i obsahovo vypracované správne, no obsahujú množstvo pravopisných chýb, či dokonca preklepov. Autori si často práce dostatočne neprečítajú, napíšu ich takpovediac „na kolene“ a neopravia tak do očí bijúce nedostatky.

Čítať ďalej
  22.06.2016

Výber témy bakalárskej práce

Výber témy bakalárskej práce je často spojený s prebdenou nocou, kde všetci spolužiaci sedia doma za svojimi počítačmi a čakajú na úder polnoci, kedy budú témy uverejnené v informačnom systéme vysokej školy.

Čítať ďalej
  22.06.2016

Brainstorming, poznámky a osnova bakalárskej práce

Po voľbe vhodnej témy je čas na brainstorming a premýšľanie o tom, čo nové by autor mohol do danej témy vniesť. V tejto fáze je veľmi dobré stretnúť sa s nezaujatým človekom, ktorý o téme nemusí vedieť veľa, no svojimi otázkami môže autora naviesť k úplne novým myšlienkam a prácu navigovať novým inovatívnym smerom.

Čítať ďalej
  22.06.2016

Rešerš a spracovanie literatúry bakalárskej práce

Keď je študentovi jasné, kam chce v práci zaviesť svojich čitateľov a má tiež vypracovanú osnovu práce, môže začať písať samotné jadro. Pri jeho tvorbe môže opätovne využiť pripravené poznámky. V tejto etape tvorby bakalárskej práce je potrebné spoznať a zhodnotiť doterajší stav riešenia daného problému.

Čítať ďalej